Quảng cáo

Tin tức robot vn.anews.io là một dự án đang phát triển nhanh chóng, sự tham dự trong một thời gian ngắn tồn tại của nó đạt hơn 250.000 khách mỗi ngày, điều này cho thấy sự liên quan và liên quan của nó. Do đó, quảng cáo trên dự án là một cách hiệu quả để nói về bản thân và nhận được hiệu quả tối đa từ công ty quảng cáo.
Hiện tại có một số loại quảng cáo:
1) Biểu ngữ quảng cáo – vị trí của một banner quảng cáo trên tất cả các trang của trang web hoặc trên các phần nhất định của trang web.
2) Chuyển đổi từ một nguồn cấp tin tức – thanh toán cho các chuyển đổi từ một nguồn cấp tin tức.
3) Bài viết quảng cáo – viết và xuất bản một bài viết quảng cáo trên trang web.
4) Điều ghim – ghim bất kỳ bài viết nào ở đầu nguồn cấp dữ liệu.

Để quảng cáo, xin vui lòng liên hệ    info@anews.io